Dane firmy

tel. 033 873 40 30 , e-mail: biuro@smlogistic.com.pl

SM LOGISTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działalność:
Transport Drogowy Towarów ( PKD : 49.41.Z )

Siedziba:
34-122 Wieprz , ul. Biała Droga 107 , woj. małopolskie, Polska

NIP: 551 - 22 - 72 - 371

Regon : 357653955

Kapitał zakładowy : 5.802.250,00 zł

Krajowy Rejestr Sądowy nr : 0000143690
(Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

BDO numer rejestrowy: 000022958