Basic information

tel. 033 873 40 30 , e-mail: biuro@smlogistic.com.pl

Business activity : 
Road’s transport services ( PKD : 49.41.Z )

Headquarters :
34-122 Wieprz , ul. Biała Droga 107 ,  woj. małopolskie, Polska

Tax Number : 551 - 22 - 72 - 371

Initial capital : 5.802.250,00 zł.

Court Register Number : 0000143690
( Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)